lakseoppdrett

Legger ned fabrikk i Kvænangen

Produksjon

Laksen trives dårlig på land

Samfunn
/ for abonnenter