Melkekartonger fra Q-meierier og Tine

Den mangelen på norsk melk vi opplever nå, kunne lett ha vært unngått ved at Tine hadde gitt tydelig beskjed i god tid til sine norske konkurrenter, for eksempel Q-meieriene, om at melkemangel er under oppseiling, og at de må se på muligheter for å øke produksjonen hos sine bønder, skriver Alfred Bjørlo. Foto: Hermann Möhring

Synspunkt | Alfred Bjørlo: Tiden er inne for å reformere matpolitikken

Publisert: 15. januar 2024 kl 20.56
Oppdatert: 15. januar 2024 kl 23.19

­Alfred Bjørlo fra Venstre er stortingsrepresentant for Sogn og Fjordane og medlem av Næringskomiteen på Stortinget.

­Lyst til å sende oss et innlegg? Mailadressen er synspunkt@dagensperspektiv.no

 

SYNSPUNKT: Ja, Senterpartiets viktigste ærend i norsk politikk er å forherlige fortida, og være en bremsekloss for endring og omstilling.

Nå ser vi for alvor resultatet av det i landbruks- og matpolitikken, med mangel på egg og melk og overproduksjon av kjøtt – samtidig som Senterpartiet nekter å lytte til faglige råd om god matpolitikk for klima, bærekraft og kosthold.

For mye makt på få hender

Nå må det bli slutt på maktkonsentrasjonen og rolleblandingen i norsk mat- og landbrukspolitikk. For mye makt er samlet på for få hender. Store, markedsdominerende samvirkeselskaper som ikke liker konkurranse skal samtidig være markedsregulator og behandle seg selv og sine konkurrenter likt.

Saken fortsetter under annonsen

 

«Nå må det bli slutt på maktkonsentrasjonen og rolleblandingen i norsk mat- og landbrukspolitikk.»

 

Tiden er inne for å reformere matpolitikken.

– Tine håndterer ikke dagens dobbeltrolle

Her er seks konkrete forslag:  

  1. Vi må få en uavhengig og nøytral markedsregulator på melk og andre sentrale jordbruksprodukter. Den mangelen på norsk melk vi opplever nå, kunne lett ha vært unngått ved at Tine hadde gitt tydelig beskjed i god tid til sine norske konkurrenter (Q-meieriene) om at melkemangel er under oppseiling, og at de må se på muligheter for å øke produksjonen hos sine bønder. Det gjorde ikke Tine. I stedet vil de heller importere melkepulver fra Tyskland. Tine håndterer rett og slett ikke dagens dobbeltrolle.
  2. Vi må få tilbake de konkurransestimulerende tiltakene i meierisektoren som Ap-/Sp-regjeringen avskaffet før jul – på tvers av alle faglige råd både fra konkurranse- og forbrukermyndighetene.
  3. Vi må få utredet mulige målrettede endringer i toll og importvern for utvalgte dagligvareprodukter, slik Konkurransetilsynet har foreslått. Norsk landbruk må fremdeles ha et importvern, men det kan trolig innrettes og spisses bedre enn i dag for å tjene både norske forbrukere og framtidas grønne norske landbruk.
  4. Vi må vri de landbrukspolitiske virkemidlene over mot mer produksjon av norsk korn og grønt – og endre avgiftspolitikken slik at grønt, frukt og korn blir billigere for norske forbrukere. Siden 1990-tallet har det skjedd store vridninger i bruken av norsk landbruksareal, bort fra grønt og korn til menneskemat over til eng og beite brukt til produksjon av kjøtt. Det er ingen naturlov som sier at denne utviklingen er kommet for å bli. Vi har store muligheter til å øke produksjonen av norsk grønt og korn.
  5. Fisk og sjømat må bli sett på som mat på samme måte som jordbruksprodukter: Vi trenger et samlet mat-departement og sterkere prioritering av fisk og sjømat i norsk mat- og handelspolitikk.
  6. Sist, men ikke minst: Det må lages en ny og helhetlig stortingsmelding om norsk landbruk og matproduksjon, slik at den langsiktige landbruks- og matpolitikken kan tilpasses en ny tid med skjerpede krav til klima og bærekraft, og nye forbruksvaner. Norske bønder trenger forutsigbarhet – og nye politiske signaler som står seg over tid.
Saken fortsetter under annonsen

Venstre mener at matpolitikken må fornyes slik de aller fleste land nå er i gang med. Senterpartiets forherligelse av fortida må ikke få stoppe framtidas grønne vekstnæringer på land og i sjø.

Ledige stillinger – Mat og Marked jobb