Coop Mega

Samvirkeanbefalingen skal bidra til å sikre en god medlemsstyring og foretaksledelse i Samvirkene, skriver Janne Log. Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB

Eierskap og omdømme

Publisert: 24. oktober 2022 kl 08.22
Oppdatert: 25. oktober 2022 kl 14.19

Janne Log er daglig leder i Samvirkene, interesseorganisasjonen for norske samvirker.

Lyst til å sende oss et innlegg? E-postadressen er red@matogmarked.no

 

SYNSPUNKT: På Ipsos` ferske omdømmekåring er 8 av 10 av de selskapene med best omdømme statlig eide, samvirkeeide eller kommer fra samvirkeeierskap.

Omdømmevinnerne NRK (1), Vinmonopolet (3) og Posten (9) er statlig eid. Og omdømmevinnerne TINE (2), Coop (4), Gjensidige (5), Felleskjøpet (6) og Bama (8) er samvirkeeide eller kommer fra samvirkeeierskap.

Fire av fem: eierskap viktig

Selskaper med bredt, langsiktig og nasjonalt eierskap står sterkt i Norge. Det er ikke så overraskende – for nordmenn mener eierskap er viktig.

Saken fortsetter under annonsen

En fersk opinionsundersøkelse, som Ipsos har gjennomført for Samvirkene, viser at fire av fem mener eierskap er viktig. Vi mener at eierskap er viktig, både for den økonomiske utviklingen, sysselsettingen, utviklingen av norske lokalmiljø, sentralisering og ulikhetene i samfunnet. Og vi mener at eierskap er langt viktigere for sysselsetting og ulikhetene enn for to år siden (Ipsos).

 

«Eierskap er viktig, både for den økonomiske utviklingen, sysselsettingen, utviklingen av norske lokalmiljø, sentralisering og ulikhetene i samfunnet.»

 

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) er også opptatt av eierskap. Han vil bruke det statlige eierskapet mer aktivt og varslet en mer aktiv eierskapspolitikk i eierskapsmeldingen «Et grønnere og mer aktivt statlig eierskap som ble presentert på fredag.

Vestre vil også bruke en mer aktiv eierskapspolitikk til å øke farten i det grønne skiftet. Han vil at statlig kapital og eierskap skal bidra til utvikling av nye, grønne verdikjeder og nye, lønnsomme arbeidsplasser.

Nordmenn forbinder statlig eierskap og samvirkeeierskap med de samme egenskapene; motstandsdyktighet mot dårlige tider, varige arbeidsplasser og kunnskap og kompetanse i Norge (Ipsos).

Saken fortsetter under annonsen

Bedre i nedgangstider

I dag har samvirkene i Norge 2,8 millioner medlemmer, 94.000 ansatte og 250 milliarder kroner i omsetning. Casestudier, foretatt av et av FNs forskningsinstitutt, viser at finanssamvirker kom seg bedre gjennom finanskrisen enn andre. De økte til og med antall ansatte.

Både nasjonal og internasjonal forskning understøtter dette; samvirker gjør det bedre enn andre virksomheter i nedgangskonjunkturer, fordi de har solide buffere (Samfunnsøkonomisk Analyse – SA).

I tillegg er hovedkontor viktig både for kompetansebygging og nedbemanninger. Selskapene verner normalt mer om hovedkontorene ved nedbemanninger. I samvirker vil hovedkontorene alltid ligge i Norge (SA).

Samvirker – styrker og svakheter

Ulike eierskap har ulike styrker og svakheter. For samvirker har en stadig tøffere konkurranse ført til et økende krysspress mellom de forretningsmessige krav og kravene til inntjening på den siden og selve samvirkedemokratiet på den annen. Dette er særlig krevende balansegang når selskapene blir milliardbedrifter. På samme måte som tidsperspektiv og avkastning er en krevende balanse for aksjeselskapene, kan demokratisk eierskap og vekst være en krevende balanse for samvirker.

Saken fortsetter under annonsen

Samvirkeeide selskaper trenger selvsagt støtte og oppslutning hos sine medeiere. Og medeierne skal selvsagt bli hørt. Derfor har Samvirkene sammen med advokat og partner Tore Fjørtoft fra advokatfirmaet Schjødt og medlemmene, utviklet en samvirkeanbefaling som bidrar til forventningsavklaring mellom selskapene og eierne – som nå ute på hørings hos medlemmene.

Medlemsstyring

Samvirkeanbefalingen er som statens prinsipper for god eierstyring, inspirert av Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse og Statens prinsipper for god eierstyring. Målet er å bidra til god medlemsstyring og foretaksledelse i samvirkene og å styrke tilliten til dem.

Ved hjelp av denne anbefalingen, kunnskapsdeling og meningsutveksling skal vi sammen fortsette å utvikle eierstyringen i samvirkene. For det er gjennom forventningsavklaring, kunnskapsdeling og meningsutveksling man finner balansen mellom vekst og konkurransekraft på den ene siden og samvirkedemokratiet på den annen. Vi håper og tror at Samvirkeanbefalingen vil bli et like nyttig verktøy som NUES og Statens prinsipper for god eierstyring.

Fremtidens omdømmevinnere

Nordmenn mener eierskap er viktig, og eierne i årets omdømmevinnere mener det er viktig å utvikle videre. Næringsministeren vil bruke det statlige eierskapet til å få mer fart i det grønne skiftet. Og samvirkene som har 2,8 millioner medlemmer, arbeider med å videreutvikle eierstyringen og medlemsdialogen.

Slik utvikler vi fremtidens omdømmevinnere.

Saken fortsetter under annonsen

Ledige stillinger – Mat og Marked jobb