Møkka står for om lag en fjerdedel av metanutslippene fra husdyrproduksjon. Vår løsning gjør at en liter melk kan få hele 27 prosent mindre klimagassutslipp, skriver Carl Hansson i N2 Applied. Dette anlegget står på Galåvolden gård. 

Foto

N2 Applied

 

Møkk blir gull som kan berge klimaet

Publisert: 4. april 2022 kl 08.54
Oppdatert: 25. mai 2022 kl 13.57

Carl Hansson er administrerende direktør i N2 Applied.

SYNSPUNKT. N2 Applied sin forretningsidé er å redusere utslipp fra matproduksjonen og oppgradere husdyrmøkk til fullverdig gjødsel. I en liten maskin aktiveres nitrogenet lufta ved hjelp av strøm og lufta tilsettes deretter i husdyrmøkka. Resultatet er at bonden kan produsere sin egen gjødsel, som er like god som kunstgjødsel. Men vel så viktig er det at prosessen stopper tapet av nitrogentapet i form av ammoniakk- og metanutslippene fra gjødsla. Samlet betyr dette store utslippskutt.

Stoppe tap av næringsstoffer

Galopperende gjødselpriser skaper utfordringer for mange bønder. Punkt nummer 1 må være å få mest mulig ut av de ressursene som allerede er på gården. Hver kilo nitrogen som fordamper fra husdyrgjødsla, representerer kroner ut av vinduet. Mange kroner slik prisene er blitt på kunstgjødsel.

N2 Applieds løsning har vært dyrere enn tradisjonell kunstgjødsel, men situasjonen er snudd på hodet siste tiden.

Vi håper ikke gjødselprisene kommer til å fortsette å være så høye. Det vil være svært negativt for verdens matproduksjon. Vi skal fortsette med utviklingen av vår løsning slik at det kan bli billigere å drive mer bærekraftig, og hadde det blitt gitt tilskudd for å kutte utslipp ville det allerede vært en god investering.

Redusert tap av næringsstoffer reduserer behovet for kunstgjødsel, men det må sikres nok nitrogen til å opprettholde avlingene. Vår løsning gjør det mulig å dekke nitrogenbehovet på gården gjennom egen gjødselproduksjon. Ved hjelp av luft, strøm og husdyrgjødsel erstattes dagens sentraliserte produksjon med lokal gjødselproduksjon og gjøres mer sirkulær.

Saken fortsetter under annonsen

Stor klimaeffekt

Møkka står for om lag en fjerdedel av metanutslippene fra husdyrproduksjon. Vår løsning gjør at en liter melk kan få hele 27 prosent mindre klimagassutslipp.

Dersom 25 prosent av husdyrgjødsla i Norge ble behandlet, kunne det gitt en reduksjon på 200.000 tonn CO2-ekvivalenter per år, og vært et av de største enkelttiltakene for å nå målene Landbrukets klimaplan. I tillegg til reduserte klimagassutslipp reduserer løsningen også ammoniakkutslipp som bidrar til vond lukt og dårlig luftkvalitet.

Omfattende dokumentasjon

N2 AppIied har i dag maskiner på gårdsbruk og biogassanlegg i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia og Nederland.

Dokumentasjonen av effektene på avling og utslipp i alle landene, samt Finland og Sør-Afrika, er omfattende. Testene har vist at avlingene forbedres, metanutslipp stoppes, og tap av ammoniakk stoppes. Dette gir økt nitrogeneffektivitet, redusert klimaavtrykk og fjerner behovet for kunstgjødsel.

Vi har stort fokus på å dokumentere effektene. I 2020 viste forsøkene at avlingene ble forbedret med 40 prosent sammenlignet med vanlig husdyrgjødsel, og N2-behandlet husdyrgjødsel ga like god avling som kunstgjødsel.

Saken fortsetter under annonsen

Containerbaserte anlegg

Maskinen til N2 Applied leveres i en container som plasseres på gården, gjerne mellom fjøs og gjødselkum. Gjødsla må gjennom maskinen før den lagres. Den må også separeres slik at ikke noe skal tette seg i maskinen. Deretter kan gjødsla spres på samme måte som tidligere, men det er ikke lengre nitrogentap og også mindre lukt.

Prosessen krever mye strøm og lave strømkostnader er viktig for god lønnsomhet. Maskinene er derfor laget slik at de kan tilpasses variasjoner i priser og eventuell egen strømproduksjon. De kan også kobles ut dersom det er annet strømkrevende utstyr som skal kjøres samtidig, eksempelvis fôrmixer.

 

 

 

 

Saken fortsetter under annonsen

Ledige stillinger – Mat og Marked jobb