Forskning

Vil ha forskningstillatelser til lakseoppdrett

Forskning