Teknologien leveres i en 20 fots kontainer for å forenkle transport og integrering i eksisterende gårdsinfrastruktur.

Teknologien leveres i en 20 fots kontainer for å forenkle transport og integrering i eksisterende gårdsinfrastruktur. Den tilfører nitrogen fra luften til det organiske materialet og forvandler det til utslippsfri gjødsel, skriver det norske selskapet. Foto: N2 Applied

Norsk-tysk samarbeidsavtale om ny landbruksteknologi

Publisert: 17. november 2022 kl 19.53
Oppdatert: 15. desember 2022 kl 15.23

­GEA og N2 Applied er blitt enige om et eksklusivt samarbeid, der GEA skal produsere og distribuere N2s teknologiske utslippsløsning globalt gjennom sin organisasjon. Detaljene ble presentert på EuroTier 2022, en internasjonal handelsmesse i Hannover, Tyskland.

Avtalen gir GEA lisens til N2s teknologi innen meieri- og storfeproduksjon.

Milliardomsetning i vente?

«GEA Farm Technologies satser kraftig på å etablere bærekraftige løsninger i dette markedet. N2s teknologi er en sentral brikke i denne satsningen. Selskapet investerer nå kraftig i global markedsføring, produksjon og distribusjon av N2s teknologi», skriver Trond Lund, direktør for forretningsutvikling i N2 Applied, til Mat og Marked.

«Partnerskapet med GEA er ambisiøst. Målsetningen er at man innen 2030 skal ha levert 10.000 enheter av N2 Applieds maskin verden over. Det vil i så fall bety milliardomsetning for både GEA og norske N2 Applied», mener han.

Reduserer utslipp

Nåværende praksis innen landbruk presser miljøet med skadelige utslipp, nitrogentap og en sterk avhengighet av fossilbasert kunstgjødsel. Norske N2 Applied har utviklet en teknologi som behandler og produserer gjødsel lokalt, hindrer tap av næringsstoffer og reduserer miljøskadelig utslipp.

Saken fortsetter under annonsen

«Den innovative teknologien for gjødselbehandling lar husdyrsbønder, i én integrert løsning, produsere nitrogengjødsel lokalt på sin gård. I tillegg reduseres utslipp av ammoniakk og metan i betydelig omfang», skriver de to selskapene i en felles pressemelding.

Ved kun å tilføre nitrogen fra luften, får man en effektiv løsning for å møte dagsaktuelle nitrogen- og klimautfordringer i landbruket, heter det videre i meldingen.

20 fots kontainer

Teknologien leveres i en 20 fots kontainer for å forenkle transport og integrering i eksisterende gårdsinfrastruktur. Den tilfører nitrogen fra luften til det organiske materialet og forvandler det til utslippsfri gjødsel.

Dette øker gjennomsnittlig avlingsutbytte med 40 prosent, sammenlignet med husdyrgjødsel. Det igjen kan redusere gårdenes samlede klimautslipp med opptil 30 prosent, mener selskapene.

Dette er selskapene

  • N2 Applied er et norsk selskap med globale ambisjoner innen landbruksteknologi, basert på Østlandet. Selskapet har et mål om å forbedre global matproduksjon ved å redusere utslipp og øke avlingene.
  • Selskapet har utviklet teknologi for lokal produksjon av gjødsel, ved bruk av husdyrgjødsel eller restprodukter fra biogass, luft og elektrisitet. Sluttproduktet er organisk gjødsel, som skal inneholde mer nitrogen og gi mindre utslipp.
  • GEA Farm Technologies er en av de tre største globale leverandørene av utstyr til meieribransjen og husdyrbønder. Selskapet har 1.800 ansatte og en årlig omsetning på rundt 630 millioner euro.
  • De er del av GEA Group som er børsnotert i Tyskland. Teknologikonsernet har 18.000 ansatte og fokuserer på engineering, maskiner og fabrikker, så vel som avansert prosessteknologi, komponenter og service. Selskapet er lokalisert i 62 land.

 

Saken fortsetter under annonsen

Ledige stillinger – Mat og Marked jobb