Klimautslipp i jordbruket

Klimagassutslippene fra jordbrukssektoren har gått jevnt og trutt nedover de siste årene, viser statistikk fra SSB. Foto: Berit Roald | NTB

Klimagasser

Nedgang i utslipp fra jordbruket

Publisert: 25. januar 2024 kl 15.52
Oppdatert: 26. januar 2024 kl 07.54

­Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserer jevnlig artikler og statistikk som kaster lys over status og utvikling i miljømålene for jordbruket her til lands. Artiklene tar for seg ulike temaer, som arealforvaltning, økologisk jordbruk, gjødsling, plantevern og altså utslipp til luft.

Jevn nedgang

I den nyeste pekes det på at klimagassutslippene fra sektoren har gått ned de siste årene. 7 prosentpoeng siden 1990, og 2 prosentpoeng siden 2021.

Jordbruket er en stor utslippskilde av klimagassene metan og lystgass, påpeker tallknuserne.

Dessuten kan ammoniakk ha forsurende påvirkning, gjennom ulike prosesser i vann og luft. Jordbruket er den klart dominerende kilden til ammoniakkutslipp. Andelen er på hele 95 prosent, ifølge tall fra SSB.

Landbrukets klimaplan

Gjennom internasjonale avtaler, blant annet Paris-avtalen og EUs klimaregelverk, har Norge forpliktet seg til å nå utslippsmål.

Saken fortsetter under annonsen

I juni 2019 inngikk den norske regjeringen og jordbruksorganisasjonene en avtale som skal føre til en reduksjon i klimagassutslipp og en økning i karbonopptak fra jordbruket. For å nå disse målene har næringen lansert Landbrukets klimaplan. Ifølge den skal det kuttes 5 millioner CO2-ekvivalentar i løpet av ti år.

Ledige stillinger – Mat og Marked jobb