Norturas nye anlegg på Rudshøgda gikk offisielt i normal drift 1. januar 2023. Nortura har satset 80 millioner kroner på oppgraderingen. Foto: Thomas Sissener Bonafede | Nortura

Norturas nye anlegg på Rudshøgda gikk offisielt i normal drift 1. januar 2023. Nortura har satset 80 millioner kroner på oppgraderingen. 

Foto

Thomas Sissener Bonafede | Nortura

Nortura Rudshøgda overgår forventningene

Publisert: 24. januar 2023 kl 08.48
Oppdatert: 24. januar 2023 kl 08.48

­Nortura nye anlegg på Rudshøgda er betydelig oppgradert etter mer enn to års arbeid med utbygging og modernisering. Samling av storfe på ett anlegg har både gitt bærekraftsgevinster og en langt mer effektiv drift. Resultatene er bedre enn prognosene tilsa, skriver Nortura i en pressemelding.

Store endringer

Oppgraderingen av Nortura Rudshøgda er en del av femårsplanen «Ny Helhetlig Industristruktur» som skal gjøre Nortura mer lønnsomt og bærekraftig. Nortura Rudshøgda er blitt et spesialisert anlegg for storfe og småfe som tar imot dyr fra hele Østlandet. Anlegget tok før imot gris, men dette er nå flyttet til Tønsberg, som blir et hovedanlegg på gris i Nortura. Tønsberg-anlegget ble offisielt åpnet høsten 2022, og utvides ytterligere andre halvår 2023.

Nortura Rudshøgda og Nortura Malvik er nå nye hovedanlegg for storfeskjæring. Nortura Rudshøgda og Malvik har i dag det største slakte- og skjærevolumet på storfe og står til sammen for en stor del av Norges produksjon av kjøttdeig, biff, hamburger, kjøttkaker og kjøttboller.

Gevinsten nesten doblet

I desember 2019 vedtok Norturas konsernstyre å samle slakting og skjæring av storfe på Østlandet til ett anlegg for å redusere overkapasitet og effektivisere drift. Nytt fjøs, moderniserte slakte- og skjærelinjer, økt bruk av automasjon og ledende teknikk er innført.

Det nye anlegget gikk offisielt i normal drift 1. januar 2023. Der det ble beregnet en forbedring på 15 og 7 prosent på slakting og skjæring, viser tallene at den faktiske gevinsten er oppe i 23 og 15 prosent per linje som følge av oppgraderingene.

Saken fortsetter under annonsen

– Oppgraderingen av Rudshøgda viser at vi er på rett vei i vår plan om å fremtidsrette industristrukturen. Prosjektet har levert bedre gevinster enn beregnet, til rett tid og til planlagt kostnad, sier konsernsjef Anne Marit Panengstuen.

Automatisering gir bedre flyt

Ved å samle storfe på ett anlegg har Nortura kunne investere i nye slakte- og skjærelinjer som tar unna større volum og i større grad automatiserer arbeidet. Dette øker kapasiteten og bedrer sikkerheten til ansatte vesentlig. Hev- og senkplattformer og flere arbeidsstasjoner minsker belastning for ansatte og øker tempoet på linja. Automatisert drift gir også bedre flyt.

– Det å jobbe målrettet med HMS er viktig med tanke på å redusere skader. Når store og tunge dyr skal håndteres fortløpende, er det viktig med automasjon som kan avlaste tunge løfte og forebygge belastningsskader. Vi ser at investeringer i bedre teknologi vil gi effekter frem i tid, sier Bakkejord.

Kapasiteten kraftig økt

Anlegget har utvidet kapasiteten i fjøset slik at de kan ta imot 50 prosent flere dyr per dag.

– Det gjør oss mer robuste. Det nye fjøset er dessuten spesialdesignet av ansatte på anlegget for å bedre dyrevelferden. Større båser og mykere underlag gir dyra mer plass og vi har lagt om daglige rutiner for å skape mer ro i fjøset, sier fabrikksjef Fred Bakkejord ved Nortura Rudshøgda.

Saken fortsetter under annonsen

Mindre plast og fossil energi

Investeringer i nye maskiner og pakkelinjer bidrar også til flere bærekraftsgevinster, og man ser at ny maskinpark både reduserer plastbruk og gir mindre behov for ompakking.

Størst gevinst er det likevel på redusert bruk av fossil energi. Økt bruk at bioenergi har redusert bruken av olje med 37,5 prosent på to år. Vannforbruket er også tatt betydelig ned.

– Ved å investere i nytt stanseutstyr på linjene som steker kjøttkaker og karbonader reduserer vi poseforbruket og ser et redusert vannforbruk tilsvarende 180.000 liter per år, sier Bakkejord. 

Nortura Rudshøgda er en av de første matindustrianlegg som har innført smart teknologi som muliggjør sporing av feil og feilkilder, dette er en teknologi man jobber fortløpende for å utvikle videre. 

Første fase av industriomlegging

Arbeidet på Rudshøgda inngår som en del av en større omlegging i Norturas industristruktur Oppgraderingen markerer at første fase er gjennomført. Dette innebar blant annet nedlegging av anlegget på Otta.

Saken fortsetter under annonsen

– Når anlegget opplever så tydelige og gode resultatene gir det oss trygghet på at beslutningen som ble tatt i 2019 var en riktig vei å gå. Det er mange som skal ha takk for et godt gjennomført arbeid, som ikke minst også leverer på forventingene eierne stilte da de ba oss snu hver stein for å effektivisere driften, sier Anne Marit Panengstuen, konsernsjef i Nortura.

 

 

Ledige stillinger – Mat og Marked jobb