Oppbygging av beredskapslager for korn

Naturviterne vil at regjeringen får opp farta og bevilger ekstra penger til etablering av beredskapslagre for matkorn allerede i år. Illustrasjonsfoto: Fredrik Varfjell | NTB

Naturviterne:

Vil ha raskere oppstart – ber om mer penger til beredskapslagring av matkorn

Publisert: 6. mars 2023 kl 13.55
Oppdatert: 6. mars 2023 kl 14.53

­I et brev til Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) ber Naturviterne om at midlene til beredskapslagring av matkorn økes fra 20 til 54 millioner kroner i revidert statsbudsjett for 2023 som etter planen vedtas i løpet av mai.

Videre foreslår arbeidstakerorganisasjonen en opptrappingsplan med en budsjettramme på 60 millioner kroner hvert år – frem til et beredskapslager på minimum 3 måneder er etablert.

 

 

Landbruksdirektoratet anslår at det vil koste rundt 54 millioner kroner i året å bygge opp et beredskapslager. Kostnadene for lagring vil ligge et sted mellom 30 og 40 millioner kroner hvert år.

– Hele poenget med beredskap er å etablere et kornlager før en eventuell krise, mener Naturviternes leder Morten Wedege.

Saken fortsetter under annonsen

Vil ta over fem år

Nylig kom det ut en ny rapport fra Landbruksdirektoratet om beredskapslagring av korn. Den er laget på bestilling av Landbruks- og matdepartementet – som en oppfølging av regjeringens ambisjon om et lager for 2 til 3 måneders forbruk til hele befolkningen.

 – Fagetatene foreslår en oppbygningsplan på 15.000 tonn i året. Da vil det ta over fem år før vi har sikret kun tre måneders forbruk, forklarer forbundslederen.

Morten Wedege, forbundsleder i Naturviterne

 – Det en helt annen situasjon i dag enn da beslutningen om å trappe ned beredskapslagrene ble tatt på 90-tallet, understreker forbundsleder Morten Wedege i Naturviterne. Foto: Naturviterne

Langt fra nok penger 

I rapporten kommer det frem at budsjettposten i årets statsbudsjett knapt rekker til å starte opp arbeidet med et beredskapslager. Trolig er det budsjett til kun innkjøp av 4.000 tonn i en anbudskonkurranse. Et lager for tre måneders forbruk er anslått til rundt 82.000 tonn hvete, skriver Naturviterne i en pressemelding.

– For å sikre at arbeidet kommer raskt i gang, har Naturviterne bedt om at summen til beredskapslager økes allerede i revidert statsbudsjett, forteller Morten Wedege.

Saken fortsetter under annonsen

Trenger en rask avklaring

 Rapporten peker også på behovet for en rask avklaring i en rekke enkeltbeslutninger, om ikke arbeidet skal stoppe opp. Det er blant annet behov for valg av modell for finansiering av infrastruktur og en plan for fremtidig infrastruktur knyttet til lagring.

 – Det en helt annen situasjon i dag enn da beslutningen om å trappe ned beredskapslagrene ble tatt på 90-tallet. Nå må vi snu i tide, oppfordrer forbundslederen.

Ber regjeringen skynde på

Han ber derfor regjeringen om å sørge for nødvendig fremdrift i arbeidet. Kriterier for frigjøring av korn i en eventuell krise, krav om minimumsbeholdning og rapporteringsplikt på beholdning er også elementer som trenger å komme på plass relativt raskt, understreker Naturviternes leder.

Tidligere var den norske kapasiteten til lagring av matkorn på 12 måneder. Land som Finland og Sveits har, i motsetning til Norge, beholdt sine lagre.

I en rapport fra 2022 skriver Miljødirektoratet at klimaendringer kan føre til svingninger i global matvareproduksjon, noe som kan utfordre matsikkerheten for store deler av den norske befolkningen.

Saken fortsetter under annonsen

Om Naturviterne

  • Arbeidstakerorganisasjonen Naturviterne organiserer medlemmer med en mastergrad innen naturvitenskap eller realfag.
  • Forbundet har rundt 7.000 medlemmer.
  • Naturviterne er tilsluttet Akademikerne. 

 

Ledige stillinger – Mat og Marked jobb