Foto

Thomas Winje Øijord, NTB

Gransker den svenske prisveksten

Publisert: 20. mars 2023 kl 08.17
Oppdatert: 20. mars 2023 kl 09.24

­Konkurrensverkets undersøkelser skal belyse hvordan den svenske dagligvarebransjen fungerer i lys av den kraftige prisveksten på dagligvarer det siste året, og dessuten identifisere eventuelle behov for tiltak.

Undersøkelsen analyserer blant annet utviklingen i lønnsomheten i ulike ledd i verdikjeden, deriblant grossistleddet.

Innen utgangen av 2023

I tillegg til egne undersøkelser har Konkurrensverket gitt forskere i Lund oppdraget med å kartlegge og analysere om prisveksten på dagligvarer har påvirket priskonkurransen. Resultatene av kartleggingen skal presenteres i slutten av 2023.

Saken fortsetter under annonsen

Ledige stillinger – Mat og Marked jobb