Teknisk beregningsutvalg oppjusterer sitt anslag for prisveksten i år og mener den ender på 4,9 prosent. Årsaken er blant annet at kronekursen er svekket.

Foto

Are Knudsen

Ekspertutvalg tror prisene stiger litt mer enn ventet i år

Publisert: 14. mars 2023 kl 09.12
Oppdatert: 14. mars 2023 kl 09.35

Særlig har svekkelse av kronekursen og februartallet for KPI hatt betydning for justeringen av anslaget, opplyser Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Det understrekes at anslaget er usikkert, særlig er det stor usikkerhet knyttet til hvilken effekt utviklingen i verdensøkonomien har på energipriser, matvarepriser og kronekursen.

Teknisk beregningsutvalg (TBU) anslo i sin foreløpige rapport for en snau måned siden at prisveksten ville ende på 4,8 prosent i år. Utvalget understreket imidlertid at det var heftet betydelig usikkerhet ved anslaget, spesielt knyttet til krigen i Ukraina og effektene dette har på energipriser og kronekursen.

TBU sørger for at partene har likt tallgrunnlag og en mest mulig felles forståelse av situasjonen i norsk økonomi når de skal forhandle om årets lønnsoppgjør.

LO har vedtatt krav om økt kjøpekraft i år, noe som betyr at lønnsveksten må bli høyere enn prisveksten. Siden den gang har flere organisasjoner kastet seg på med varsler om lønnskrav vi må et par tiår tilbake i tid for å se makne til.

Årets oppgjør er et mellomoppgjør, noe som betyr at det kun skal forhandles om lønn.

­

Saken fortsetter under annonsen

Ledige stillinger – Mat og Marked jobb