NIBIO i oppdrag å utvikle kunnskap om hvordan man kan videreutvikle et bærekraftig norsk system som bidrar til matsikkerhet på lang sikt. Foto: Erling Fløistad / NIBIO

Nibio skal analysere bærekraft i det norske landbruket

Publisert: 24. november 2022 kl 15.20
Oppdatert: 25. november 2022 kl 09.24

Bærekraft har alltid vært en del av landbrukspolitikken, men med økende klimaforandringer er det desto viktigere at landbruks- og matpolitikken utvikles i en bærekraftig retning, melder Landbruks- og matdepartementet.

«For å få til dette, er vi avhengig av et godt kunnskapsgrunnlag som kan belyse både utfordringer og muligheter. Nibio er en viktig kunnskapsleverandør på dette området», skriver departementet på sine nettsider.

Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) forsker og leverer kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, kart, arealbruk, genressurser, skog, foretaks-, nærings- og samfunnsøkonomi. 

Bærekraft i norsk landbruk

Oppdraget er delt inn i to deler. Den første delleveransen går ut på å samle kunnskap om bærekraft i norsk jordbruk med tilhørende verdikjede. Internasjonal kunnskap er relevant, herunder det nordiske arbeidet.

Den andre leveransen starter når kunnskapen er hentet inn. Da skal det utføres en vitenskapelig analyse som skal gi grunnlag for å videreutvikle et bærekraftig norsk matsystem. Det skal bidra til matsikkerhet på lang sikt.

Analysen skal synliggjøre status for, og identifisere muligheter og utfordringer for, miljømessig-, sosial- og økonomisk bærekraft i sektoren, heter det i bestillingen.

Saken fortsetter under annonsen

Den første delleveransen skal sendes til Landbruks- og matdepartementet innen 15. mars 2023. Den andre har fått fristen 1. juni 2024, med delrapportering 31. desember 2023.

Ledige stillinger – Mat og Marked jobb