Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk.
Foto

Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk.

STRØMSTØTTEN TIL NÆRINGSLIVET

NHO Mat og Drikke: – Hjelper bare mindre bedrifter

Publisert: 16. september 2022 kl 10.52
Oppdatert: 16. september 2022 kl 15.22

­– Det er isolert sett bra at regjeringen omsider varsler at den vil foreslå tiltak som kan avhjelpe situasjonen med mangedoblede energikostnader for mat- og drikkeprodusenter. Men med et lavt tak på 3,5 millioner kroner vil ordningen bare ha betydning for mindre bedrifter, og vil kunne utgjøre en viktig forskjell for dem. Dessverre er ordningen for begrenset til at den vil kunne få reell betydning for mellomstore og store bedrifter. Det vil øke konkurransevridningen ytterligere, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

LES MER | Her er regjeringens strømtiltak for næringslivet

Varsler krevende høst

Mat- og drikkeprodusentene står overfor en usedvanlig krevende høst, mener NHO Mat og Drikke.

Brubakk peker på to årsaker:

  • Energikostnadene kommer på toppen av kostnadsøkninger på andre områder
  • Prisene i dagligvarehandelen skal først reguleres fra 1. februar neste år

Brubakk sier at konkurransevridningen som oppstår mellom de fem prissonene i Norge er spesielt krevende for mange mat- og drikkeprodusenter.

Saken fortsetter under annonsen

– Regjeringens forslag til ordning vil øke konkurransevridningen mellom små og store bedrifter. Det er i seg selv svært uheldig. Regjeringen burde derfor ha gått videre med en ordning som også kunne avlastet disse bedriftene, sier han.

Giganten Nortura illustrerer poenget. Der forventes en strømregning på 600 millioner kroner i år.

– Ordningen er begrenset oppad til 3,5 millioner kroner. Den har derfor ingenting å si for store bedrifter som Nortura. Vi står på akkurat samme sted, bare at vi har fått en mer uheldig konkurransevridning, fordi noen av våre mindre konkurrenter kan benytte seg av ordningen, sier styreleder Trine Vaag i Nortura til Nationen.

Uheldig prioritering

Matvareforsyning er definert som en kritisk samfunnsfunksjon.

– Derfor er det uheldig for så vel verdiskaping og arbeidsplasser som for stabiliteten i produksjonen, at myndighetene ikke prioriterer hensynet til de mellomstore og store mat- og drikkeprodusenter, sier Brubakk.

Regjeringen foreslår å avslutte ordningen ved årsskiftet. Brubakk understreker at det i så fall er et premiss at et nytt og velfungerende fastprisregime er på plass fra 1. januar.  

Saken fortsetter under annonsen

– En ordning med gunstige fastprisavtaler må være på plass fra 1. januar. Det vil være avgjørende for mange mat- og drikkeprodusenter at denne ordningen viser seg å gi betydelige lavere strømkostnader enn i dag, sier han.

BKLF: Altfor begrenset ordning

– BKLF er glad for at NHO har fått gjennomslag for at det gis direktestøtte til bedriftene som en del av strømpakken. Dette kan være et lite bidrag som kan avhjelpe situasjonen med mangedoblede energikostnader for disse bedriftene. Dessverre er ordningen altfor begrenset til at den vil kunne få særlig betydning for mange bedrifter, sier direktør i Baker og konditorbransjens Landsforening, Gunnar Bakke.

Bryggeriene sliter

Direktør Erlend Vagnild Fuglum i Bryggeri- og drikkevareforeningen er heller ikke fornøyd:

– Vi er lettet over at regjeringen faktisk åpner for økonomisk støtte. Men det er stor fare for at kompliserte kriterier og byråkrati kan forsinke og forhindre at bedrifter som sliter med strømregningene faktisk får hjelp til å komme seg gjennom vinteren. Det er fortsatt stor fare for permitteringer og produksjonsstopp, særlig blant de små og mellomstore produsentene.

Han mener ordningen regjeringen i dag la frem har en rekke svakheter ved seg, og oppsummerer det slik:

Saken fortsetter under annonsen

– For kort støtteperiode, for komplisert inngangsbillett og ingen oppretting av konkurransevridningen mellom landsdeler. Her er det mye Stortinget raskt må ta tak i, fastslår Fuglum.

Stortinget møtes for øvrig til ekstraordinært møte om strømsituasjonen allerede mandag.

Ledige stillinger – Mat og Marked jobb