Store karrieremuligheter for ungdom innen bakerfaget.

Det er store karrieremuligheter for ungdom som ønsker å satse innen bakerfaget, mener Baker- og Konditorbransjens Landsforening. Illustrasjonsfoto: iStock Photos

Lokale forhandlinger skal kartlegges for bakere og konditorer

Publisert: 23. mai 2022 kl 08.42
Oppdatert: 23. mai 2022 kl 09.14

­ Forhandlingene skulle være sluttført 19. mai, men først tidlig fredag 20. mai ble det enighet i forhandlingene mellom NHO Mat og Drikke og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) om lønnsoppgjøret for bakere og konditor.

4 kroner timen

Her er det økonomiske resultatet av oppgjøret, med virkning fra 1. mai i år:

  • Minstelønnssatsen heves med kr 6,23 til 199,78, inkludert det generelle tillegget på 4 kroner timen

  • Fagbrevtillegget økes med kr. 1,50 til 12,50

  • Matpengesatsen økes med kr. 6,00 til 96,00

  • Nattillegget reguleres automatisk med 25% av det generelle tillegget, tilsvarende 1 krone timen

Oppgjøret sendes til uravstemning og fristen er satt til 15. juni 2022. Resultatet er enstemmig anbefalt av forhandlingsutvalget i NNN.

LES MER | Enighetsprotokollen

Hvor reelle er de lokale forhandlingene?

Saken fortsetter under annonsen

Partene er også enige om å se nærmere på hvordan de lokale forhandlingene fungerer og i hvilken grad de gjennomføres:

  • «For å sikre at det gjennomføres reelle lokale forhandlinger, nedsettes det et partssammensatt utvalg i tariffperioden 2022-2024 som skal:

  • Skaffe en oversikt over/kartlegge gjennomføringen av lokale forhandlinger, herunder også om det ikke gjennomføres lokale forhandlinger, og bruken av de fire kriterier i bedrifter bundet av Overenskomsten for Baker- og konditorfagene

  • Fremme forslag til tiltak som skal bidra til å sikre at lokale forhandlinger gjennomføres i overensstemmelse med § 7 Lokale lønnsforhandlinger

  • Utvalget skal bestå av fire representanter fra hver av partene, hvorav minst to representanter på hver side fra medlemsbedrift/klubb. Utvalget skal starte opp senest 30. juni 2022 etter innkalling fra NHO Mat og Drikke.»

De fire kriteriene det vises til over er bedriftens økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne.

– Vi er fornøyde med å ha kommet til enighet etter til dels krevende forhandlinger, sier bransjeansvarlig Ingunn Ekremsæter til NNNs hjemmeside.

LES MER | Bryggeriene kan være i streik fra midnatt 25. mai

Ledige stillinger – Mat og Marked jobb