Oda og Reitan Retail:

Lanserer forslag til forskrift mot usaklig prisdiskriminering

Publisert: 12. september 2022 kl 11.58
Oppdatert: 12. september 2022 kl 12.13

– Forslaget vårt har som mål å sikre lik markedsadgang og konkurranse i dagligvaremarkedene, både på leverandør- og kjedenivå. Vi mener forskriften vil bidra til å fjerne etableringshindre i markedet og dempe prisveksten for forbrukerne, uttaler myndighetskontakt Kårstein Løvaas i Reitan Retail.

Det var i mai i år at Stortinget ba regjeringen om å utarbeide et forslag til forskrift mot usaklig prisdiskriminering. Næringsdepartementet er i full gang og skal levere forslag til forskrift til Stortinget innen utgangen av året. Men allerede mandag morgen la Reitan Retail og Oda frem sitt eget forslag til forskrift, som et innspill til departementets videre arbeid.

– Dette er et faglig og juridisk gjennomarbeidet og kvalitetssikret forslag til forskrift, som tar høyde for alle de kravene som et samlet Storting står bak. Så her kan næringsministeren bare forsyne seg av formuleringer og definisjoner, til sitt eget arbeid som skal være ferdig før jul, sier konsernsjef Karl Munthe-Kaas i Oda i en pressemelding.

For Oda og Reitan Reitail er de viktigste kravene til ny forskrift:

  • Stortingets vedtak 572 (2020-2021) må legges til grunn for forskriftsutkastet som skal sendes på høring. Det innebærer blant annet at forskjeller i innkjøpspris fra dominerende leverandører, som ikke har en saklig begrunnelse gjennom forskjeller mellom kjedene i produksjons- eller distribusjonskostnader, eller ulik verdi på konkrete motytelser, skader konkurransen mellom kjedene.
  • Forskriften må sikre markedsadgang og konkurranse i dagligvaremarkedene, både på leverandør- og kjede-/grossistnivå
  • Dagens konkurranselov klarer ikke å få bukt med den usaklige prisdiskrimineringen. Nå haster det å få på plass et supplement til konkurranseloven,  og en forskrift er det raskeste og mest effektive virkemiddelet.

– Man skal kunne ha ulike priser til kjedene, men det må kunne knyttes til saklige grunner. Dersom en leverandør kjører med halvfulle biler til én kjede, og fulle til en annen, kan det være en gyldig grunn til prisforskjeller. Men om Rema henter fulle paller hos Ringnes, koster ikke det Ringnes noe mer enn at Norgesgruppen gjør det samme. Det er de spesifikke kostnadene ved å betjene den enkelte kjede som teller, poengterte Karl Munthe-Kaas under fremleggelsen av forslaget mandag.

Usaklig prisdiskriminering innebærer at en leverandør selger sine varer til ulike priser til de forskjellige kjedene, uten at dette skyldes faktiske kostnadsforskjeller i produksjon, distribusjon eller motytelser. Denne favoriseringen mellom kjede og leverandør opprettholder dominerende posisjoner og er skadelig for konkurransen i markedet.

Saken fortsetter under annonsen

– Som Konkurransetilsynet også har avdekket flere ganger, betaler Oda, Rema 1000 og Coop 10-15 prosent mer for varene fra flere av de største leverandørene enn hva Norgesgruppen gjør. Vårt forslag til forskrift innebærer ikke et påbud om like priser eller vilkår, men derimot like spilleregler i forhandlingene, sier Oda-sjefen.

Forslaget til forskrift er utarbeidet som en NOU og blitt til i samarbeid med Advokatfirmaet BAHR. Professorene Øystein Foros (NHH) og Hans Jarle Kind (NHH) har vært fagøkonomiske rådgivere og professor Erling Hjelmeng (UiO) juridisk rådgiver.

Ledige stillinger – Mat og Marked jobb