Nordmenn reiste på 1,2 millioner grensehandelsturer i første kvartal i 2022. Foto: Geir Olsen / NTB

Nordmenn reiste på 1,2 millioner grensehandelsturer i første kvartal i 2022. Foto: Geir Olsen / NTB

Grensehandelen øker igjen – alkohol, tobakk og godteri står for 40 prosent

Publisert: 8. juli 2022 kl 10.11
Oppdatert: 8. juli 2022 kl 10.11

­

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at nordmenn la igjen 2,5 milliarder kroner på grensehandel i første kvartal 2022. Det er resultatet av 1,2 millioner grensehandelsturer.

Den nye statistikken ble lagt frem av SSB 8. juli, og er grundigere og mer omfattende enn tidligere målinger av grensehandelen. Statistikken er basert på et større og bedre utvalg, og vil gi mer presis kunnskap enn tidligere. Den går også nærmere inn på hvilke typer varer nordmenn handler på sine dagsturer over grensen.

Tallene inneholder handlebeløp fordelt på 14 varekategorier samt tjenester som restaurantbesøk.

 

Mot normale nivåer

Rådgiver i SSB, Guro Henriksen, mener at grensehandelen er på vei til normale nivåer.

Saken fortsetter under annonsen

– Det er viktig å huske på at dette kvartalet fremdeles var preget av reiserestriksjoner i forbindelse med pandemien, som ble opphevet 12. februar. Grensehandelen beveger seg nok mot mer normale nivåer igjen nå, sier Henriksen.

Den offisielle grensehandelsundersøkelsen fra SSB, som kom med sine tall 27. mai viste at nordmenn la igjen 2,1 milliarder i samme periode som de nye tallene, noe som er 400 millioner kroner lavere enn dagens tall.

Dette handler vi mest på harrytur

– De foreløpige resultatene viser at nordmenn handlet mat- og dagligvarer for litt over 1 milliard kroner i første kvartal 2022. Dette er den klart største varegruppen, sier Henriksen.

SSB skriver at 40,5 prosent av handlebeløpet ble brukt på mat- og dagligvarer. Videre ble 40 prosent brukt på alkohol, tobakk, brus og mineralvann, godteri og sjokolade. Til sammenligning sto kafé- og restaurantbesøk og andre tjenester for 6,7 prosent av grensehandelen i første kvartal.

Virke vil ha lavere avgifter

Virke mener reduksjonen av særavgifter på grensehandelsvarer i statsbudsjettet for 2021 var et skritt i riktig retning, skriver de i en pressemelding.

Saken fortsetter under annonsen

Direktør for bransjepolitikk i Virke, Jarle Hammerstad, sier at grensehandelen er på full fart tilbake til gamle høyder.

– Dette setter ekstra press på omsetning og arbeidsplasser i dagligvarehandelen.

Organisasjonen mener det er behov for å redusere avgiftsforskjellene ytterligere.

– Det er fortsatt store avgiftsforskjeller mellom Norge og Sverige som gjør det vanskelig for norske dagligvarebutikker ved grensa å konkurrere mot sine svenske rivaler, sier Hammerstad.

NHO mener ventetiden for målrettede tiltak er over

Den nye statistikken gir et langt mer presist bilde av grensenhandelen og NHO mener tiden er inne for å handle skriver NHO i en pressemelding.

– Nå må ventetiden for målrettede tiltak være over. Dette er et første positivt steg for å ha bedre og dypere kunnskap om årsakene til grensehandelen og hvordan den påvirker samfunnet og næringslivet i Norge, Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

Saken fortsetter under annonsen

I Hurdalsplattformen er regjeringen tydelige på hva som er ambisjonen og skriver blant annet at den skal;

  • "(…) Gjennomgå grensehandelsproblematikken i lys av erfaringene fra koronapandemien og fra andre land, som Danmark, og foreslå konkrete tiltak som reduserer grensehandelen og styrker konkurransekraften til norsk næringsliv."

– Når den nye statistikken endelig er på plass har regjeringen fått verktøyet den trenger for å gå systematisk til verks med å finne tiltak som reduserer grensehandelen. Dette må benyttes til å styrke rammevilkårene for næringslivet på norsk side av grensen, fortsetter Brubakk.

5000 nye arbeidsplasser

Han peker på at perioden med stengte grenser under pandemien virkelig viser hvilket potensial som ligger i å flytte arbeidsplasser og verdiskaping tilbake til norsk side av grensen.

– I 2020 økte omsetningen i mat- og drikkeindustrien med 13 milliarder kroner, mens dagligvareomsetningen økte med 30 milliarder. Vinmonopolet opplevde på sin side en salgsvekst på over 40 prosent. Veksten i produksjon, salg og omsetning mens grensen i praksis var stengt skapte minst 5000 nye arbeidsplasser og gav 7 milliarder i økte avgiftsinntekter til staten bare i 2020. Dette er arbeidsplasser, avgiftsinntekter og verdiskaping Norge må beholde mest mulig av også når pandemien slipper taket, sier han.

Den nye statistikken må etter hvert utvikles videre til å kartlegge virkningene utviklingen av grensehandelen har for produksjon og salg av mat og drikke i Norge. Danmark har utviklet sin grensehandelsstatistikk til å kartlegge grensehandel helt ned på produktnivå.

Saken fortsetter under annonsen

Danmark kartlegger også hvordan avgiftsendringer påvirker produksjon og omsetning i Danmark, og bruker dette som kunnskapsgrunnlag i avgiftspolitikken.

– Den nye statistikken i Norge må også utvikles i den retningen, avslutter Brubakk.

Den nye statistikken er tatt opp i første kvartal 2022. Dette var et spesielt kvartal fordi mange koronatiltak fremdeles var på plass. Statistikken basert på resten av 2022 kommer etter hvert til å gi et mer riktig bilde av grensehandelen på årsbasis.

 

 

Ledige stillinger – Mat og Marked jobb