Matkriminalitet er et omfattende problem i Europa, viser matkriminalitet-kampanjen Opson XI. I Norge har Mattilsynet undersøkt ulovlig bruk av tilsetningsstoffet nitritt i norsk røkelaks. Her ble ingen ulovligheter avdekket.

Foto

(Illustrasjonsbilde:Istock)

Tilsynsaksjon mot matkriminalitet ga gode resultater

Publisert: 18. november 2022 kl 10.26
Oppdatert: 18. november 2022 kl 10.40

­Det ble tatt ut 25 prøver av røkelaks for kontroll av ulovlig bruk av nitritt. Nitritt brukes som konserveringsmiddel i matvareindustrien, men kan også brukes for å opprettholde farge på produktene. Det er ikke tillatt brukt i fisk, skriver mattilsynet i en pressemelding.

I 24 av prøvene ble det ikke funnet nitritt. En prøve hadde spor av nitritt, men det er ikke avdekket ulovlig bruk.

 Kriminalitet i matproduksjon kan gi stor fortjeneste der den lykkes, og det er utbredt globalt. Selv om vi tok ut et begrenset antall prøver, er resultatene oppløftende. Ingen bevisst villedning eller bedrageri ble påvist i norske produkter, sier seksjonssjef Marit Forbord i seksjon grensekontroll og kriminalitet i Mattilsynet.

27.000 tonn med ulovlige næringsmidler

Operasjon Opson XI varte fra desember 2021 til mai 2022, og omfattet i alt 26 land. Her er noen av resultatene som ble meldt inn til Europol og Interpol i forbindelse med kampanjen:

  • 26.800 tonn med ulovlige næringsmidler ble beslaglagt.
  • Av dette var 15 millioner liter med alkoholholdige varer.
  • Det ble gjennomført i alt 74.000 tilsyn i forbindelse med kampanjen.
  • 80 personer ble arrestert, og over 175 rettssaker er enten gjennomført eller berammet.
  • Åtte kriminelle nettverk ble avdekket.

Disse landene deltok i årets aksjon: Østerrike, Belgia, Bulgaria, Colombia, Kroatia, Kypros, Tsjekkia, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Ungarn, Irland, Italia, Latvia, Litauen, Luxemburg, Montenegro, Nederland, Norge, Portugal, Romania, Slovenia, Spania, USA.

Saken fortsetter under annonsen

Hva er Opson?

  • OPSON er en årlig tilsynsaksjon som styres av EUROPOL i samarbeid med Interpol.
  • Nasjonene kan velge om de vil delta i nasjonale aksjoner på selvvalgte områder/ produkter som publiseres under OPSON aksjonsperioden eller koordinerte aksjoner med et mindre antall land, der tema og aksjonsperiode samkjøres
  • Europol støtter og forsterker samarbeidet over landegrensene for å hindre organisert svindel med mat og drikkevarer, blant annet med forfalsket mat og drikke som importeres/eksporteres over grensene. 
  • Operasjon OPSON XI 2022 ble for Norges del delt i to innsatsområder  alkohol og røkelaks. 

 

Ledige stillinger – Mat og Marked jobb