Landbruks- og matminister Sandra Borch. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matminister Sandra Borch. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Gjennomgår tilgangen på veterinærer

Publisert på: 16. juni 2022 kl 11.35
Oppdatert: 16. juni 2022 kl 11.40

­ Regjeringen vil nå sette ned en arbeidsgruppe som skal foreta en grundig gjennomgang av status for veterinærdekningen.

– Hurdalsplattformen slår fast at vi skal styrke veterinærtjenesten, og nå følger vi opp. Tilstrekkelig tilgang på veterinærer er avgjørende for å ivareta dyrehelse, dyrevelferd og mattrygghet, og for at vi kan ha et aktivt landbruk i hele landet, sier landbruks- og matminister Sandra Borch i en pressemelding.

Trøbbel i mange kommuner

Kommunene har en lovpålagt plikt til å sørge for tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell, og for å organisere veterinærvakt. Stadig flere kommuner melder om problemer med å skaffe nok veterinærer.

– Jeg mener at vi nå står ved et veiskille. Grunnen til utfordringene vi opplever, er sammensatte og kompliserte. Derfor trenger vi en gjennomgang av situasjonen slik at vi kan se etter treffsikre og målrettede tiltak, sier landbruks- og matministeren.

Ferdig på nyåret 

Arbeidsgruppen vil bestå av relevante aktører med ansvar for, og kompetanse på, saksområdet. Gruppen starter arbeidet i august, og skal ha ferdig en rapport innen seks måneder. Endelig mandat for gjennomgangen vil fastsettes i dialog med arbeidsgruppen.

Saken fortsetter under annonsen