Salmonellabakterien, denne gangen en sjelden variant, har siden november smittet 20 personer i Norge. 

NTB

16 smittet i salmonellautbrudd

Publisert: 14. januar 2022 kl 12.53
Oppdatert: 14. januar 2022 kl 12.53

Det viser prøver tatt siden november 2021.

Det er uvisst hva som er smittekilden, skriver Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

12 av de smittede har vært innlagt på sykehus. Varianten det dreier seg om er sjelden i Europa. Salmonella Blockley er tidligere påvist i Norge, men da kun som enkelttilfeller.

– Siden de er bosatt eller har oppholdt seg i forskjellige fylker, er det sannsynlig at de er smittet gjennom en matvare som er distribuert over hele landet. Pasientene blir nå intervjuet for å kartlegge om de kan ha en felles smittekilde, sier seniorrådgiver Heidi Lange i FHI.

Flest kvinner

Prøvene er tatt i slutten av november 2021 og frem til første uken i januar 2022. Det gjelder til sammen 16 personer i alderen 1–80 år, og 11 av dem er kvinner. Det er påvist bakterier med lik genetisk profil hos 12 av 16 smittede, for de fire siste er sekvenseringsresultatene ennå ikke klare.

Personene er bosatt i Viken (3), Vestland (2), Trøndelag (5), Nordland (2) og Troms og Finnmark (3), og Rogaland (1).

Saken fortsetter under annonsen

Uviss smittekilde

Det er foreløpig uvisst hva som er smittekilden, men det er vanlig at mage-tarmbakterier smitter gjennom matvarer. Folkehelseinstituttet samarbeider med kommunehelsetjenesten, de mikrobiologiske laboratoriene, Mattilsynet og Veterinærinstituttet for å kartlegge om pasientene kan ha en felles smittekilde.

Seniorrådgiver Heidi Lange i FHI sier det er for tidlig å si noe om dette er et avgrenset utbrudd eller om det vil øke i omfang, og om man vil klare å finne smittekilden.

– Vi følger situasjonen nøye, sier hun.

Lange understreker at  FHI ikke har indikasjoner på at denne salmonellavarianten gir mer alvorlig sykdom enn andre salmonellavarianter.

– Dette er sannsynligvis heller et utrykk for at det er tilfellene som blir innlagt på sykehus som blir oppdaget og at de med mildere infeksjon ikke oppsøker lege. Salmonellainfeksjon er vanligvis selvbegrensende og går over av seg selv uten behandling, sier Lange.

 

Saken fortsetter under annonsen

 

Ledige stillinger – Mat og Marked jobb