Bransjeutvalget KuttMatsvinnServering ble konstituert digitalt 23. mars. Øverst fra venstre Anne-Grete Haugen fra Matvett, Heidi Rustad fra SIN Innkjøpssamarabeid, Jon Eskedal fra Bama, Hege Sørlie fra ISS, Tore Trangmyr fra Asko, Inger Mari Voie fra Nores Innkjøpsorganisasjon og Kristian Kjærnes fra Asko. 

 
Foto

Matvett

Serveringsbransjen fortsetter samarbeid om kutt i matsvinnet

Publisert: 24. mars 2021 kl 09.04
Oppdatert: 24. mars 2021 kl 09.05

Serveringsbransjen fortsetter arbeidet med KuttMatsvinn mot 2030

Matsvinnet i Norge skal halveres innen 2030, i tråd med FNs bærekraftmål og målsetningen i «Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn».

Det historiske samarbeidsprosjektet i serveringsbransjen, KuttMatsvinn2020, er avsluttet etter fire år med gode resultater, der deltakerne reduserte sitt matsvinn med 15 prosent.

Prosjektet har skapt et viktig fundament for arbeidet i serveringsbransjen med tydelige definisjoner, indikatorer, system for måling og rapportering, verktøy for opplæring og kommunikasjon med gjester samt deling av beste-praksis i bransjen.

– KuttMatsvinn2020 har bevist at det nytter å samarbeide om viktige utfordringer som matsvinn er for både økonomi, klima og miljø og for samfunnet. Det kommer en tid etter pandemien og det er viktig å fortsette det gode arbeidet. Investeringer som gjøres i dag for å heve ansattes kompetanse og bevissthet rundt matsvinn, vil komme til nytte når bransjen er i full gang igjen, sier Morten Karlsen fra NHO Reiseliv Innkjøpskjeden, som er en av aktørene som satser videre sammen med Matvett.

Nye intensjonsavtaler

Målet med intensjonsavtalen er å videreføre arbeidet etter KuttMatsvinn-prosjektet og å kunne følge opp serveringsstedene med en velutstyrt verktøykasse når serveringsbransjen er tilbake i full aktivitet. Så langt har følgende aktører signert tilslutningsavtalen; Asko, ISS, Nortura, Bama, Equinor, NHO Reiseliv Innkjøpskjeden, Baker- og konditorbransjens landsforening, NHO Service og Handel, Knif, Nores Innkjøpsorganisasjon og SIN Innkjøpssamarbeid.

Saken fortsetter under annonsen

– Vi er glad for at vi har fått på plass nye avtaler med framoverlente aktører som kan bidra til at arbeidet ikke stopper opp og at vi er rustet til å bistå serveringsbransjen når den er tilbake i full drift, sier Anne-Grete Haugen i Matvett.

Innkjøpskjedene har en viktig rolle for å sette matsvinnet i større grad på agendaen ute hos sine medlemmer og bidra til bredere rekruttering. I påvente av gjenåpning av serveringsstedene har det derfor vært viktig å få med innkjøpskjedene til å inngå avtale med Matvett i tillegg til andre selvstendige aktører, fortsetter hun.

Trippel gevinst

Forebygging av matsvinn gir trippel gevinst: Økt lønnsomhet for bedriften, redusert belastning på klima, og et tryggere matfat for en økende befolkning.

Til sammen oppnådde deltakerne i KuttMatsvinn2020 en matsvinnreduksjon på 15 prosent eller 390 tonn, noe som tilsvarer 24 millioner kroner og 1.400 tonn CO2-ekvivalenter.


 

 

Saken fortsetter under annonsen

Ledige stillinger – Mat og Marked jobb