Lars Lindland i NHO Mat og Drikke er prosjektleder for «Fremtid for kompetanse».

iStock | Moment Studio

 

Ny storsatsing på kompetanse

Publisert: 15. februar 2021 kl 09.30
Oppdatert: 15. februar 2021 kl 09.30

Kompetanseprosjektet «Matindustrien 4.0» ble avsluttet i desember. Nå er det «Fremtid for kompetanse» som gjelder.

Prosjektet skal blant annet gi bedriftene et bedre grunnlag for å utnytte nåværende og fremtidig kompetanse blant ansatte, flere treffpunkter for samhandling på tvers av funksjoner og avdelinger, økt kompetanse i prosjektarbeid og veiledning i medarbeiderdrevet innovasjon og forbedringsarbeid.

Partssamarbeid

Prosjektet eies av NHO Mat og Drikke, Norges Nærings- og Nytelsesarbeiderforbund (NNN) og Sjømat Norge. Prosjektet er finansiert av Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF) i tillegg til årlige tilskudd fra den enkelte deltakerbedrift.

Prosjektet får en egen styringsgruppe sammensatt av prosjekteierne og de deltakende bedriftene.

Vil ha med mange

Rekrutteringen av bedrifter til prosjektet begynner nå.

Saken fortsetter under annonsen

Lindland forteller til NHO Mat og Drikkes eget nettsted at nettverksbygging og opprettelse av klynger hvor bedrifter fra flere bransjer kan samles og lære av hverandre, blir også en sentral del av prosjektet.

– Vi håper selvfølgelig at mange av bedriftene fra det forrige prosjektet blir med, men vi har også plass til mange flere. Vi har satt oss som mål å få med oss 40 bedrifter, med god fordeling på sjømatindustri og øvrig matindustri, sier prosjektleder Lars Lindland.

Omstilling og vekst

Lindland peker på at drivere i kompetansebehovet særlig er teknologiskiftet og det grønne skiftet.

– Folk trives i matindustrien, derfor blir de der lenge, kanskje hele sitt yrkesaktive liv. De tillitsvalgte og ledelsen må derfor samarbeide om kompetanseutvikling av medarbeiderne. I tillegg er det lav søkning via utdanningssystemet til våre bransjer. Det betyr at de tillitsvalgte og ledelsen må snakke om hvordan de best kan tiltrekke seg ny kompetanse, understreker Lindland.

Ledige stillinger – Mat og Marked jobb