Torunn Knævelsrud er seksjonssjef for dyrevelferd i Mattilsynet. Tallene for 2020 viser blant annet at sju storfehold ble vedtatt avviklet. Foto: Carina Johansen | NTB og Mattilsynet

Foto

Carina Johansen | NTB og Mattilsynet

32 dyrehold ble avviklet i 2020

Publisert: 16. mars 2021 kl 11.00
Oppdatert: 16. mars 2021 kl 11.50

«Omfanget av alvorlig vanskjøtsel av dyr og antallet inngripende tiltak mot dyreholdere er lavt. Vi mener derfor at dyrevelferden for landdyr i Norge i hovedsak må regnes som god, selv om det finnes noen utfordringer.»

Slik oppsummerer Mattilsynet dyrevelferdsåret 2020. Mattilsynet har ansvaret for å forvalte regelverket og føre tilsyn med at dyreholdere følger det.

– God dyrevelferd er viktig i norsk husdyrproduksjon. Derfor er det viktig og riktig at Mattilsynet bruker tilsynsressursene fornuftig og prioriterer tilsyn med dyrevelferd der det er nødvendig, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad. 

De viktigste funnene

Her er det viktigste fra Mattilsynets arbeid med dyrevelferd i 2020 (endring fra 2019):

 • 47 dyrehold politianmeldt, på nivå med 2019

 • Alvorlig vanskjøtsel i 23 dyrehold (- 11), 17 av disse gjaldt kjæledyr. Nedgangen gjelder særlig sau, storfe og svin. «Selv om hvert tilfelle er ett for mye, er tallet lavt sett opp mot det totale antallet dyrehold»

 • 32 dyrehold vedtatt avviklet (- 12), de største gruppene var kjæledyr (18), sau (7) og storfe (7)

 • Forbud mot aktiviteter med dyr i 34 dyrehold (-13)

 • Overtredelsesgebyr i 31 dyrehold (- 13)

 • 12.406 bekymringsmeldinger om dyrevelferd, svakt ned fra 2019

LES MER | Her kan du lese hele rapporten om Mattilsynets arbeid med dyrevelferd i 2020

Saken fortsetter under annonsen

Antallet tilsyn med dyrevelferden i dyrehold falt fra 6.663 i 2019 til 2.840 i 2020. Knyttet til matindustri er tallene for antall tilsyn disse: 387 fjørfe, 561 sau, 102 geit, 694 storfe, 295 svin og 3 tamrein.

LES MER | Mattilsynet har startet svinekontrollen

Nedgangen skyldes pandemien, men også en tydeligere prioritering av dyrehold der risikoen for dårlig dyrevelferd er størst.

Totalt ble det funnet større og mindre brudd på regelverket i fire av ti tilsyn (39 %).

Mest mulig uten å varsle bonden

Mattilsynet har som mål å gjennomføre så mange som mulig av tilsynene med dyrevelferd uten varsling. Dette var andelen uvarslede tilsyn i 2020:

 • Tamrein: 100 prosent

 • Storfe: 59,7

 • Sau 51,8

 • Geit: 48,2

 • Svin 30,6

 • Fjørfe: 24,1

Saken fortsetter under annonsen

Varslene er viktige

Fra 2013 til 2018 så Mattilsynet en kraftig økning i antall varsler, fra drøyt 3.000 til cirka 12.600 årlig. Antallet ser nå ut til å ha stabilisert seg på rundt 12.500.

«Det er bra at folk melder fra, og at de kjenner til varslingsknappen vår. Samtidig krever oppfølgingen store ressurser i Mattilsynet. Vi må sortere varslene og prioritere mellom dem for å sikre at vi følger opp der dyr kan være mest utsatt for lidelse».

Nesten hvert femte varsel (15-20 prosent) viser seg å avdekke alvorlige forhold.

Mattilsynet har nå etablert et nytt opplegg for å sortere varslene på en mer effektiv og systematisk måte: Et team med to veterinærer i hver av de fem regionene går daglig gjennom alle de nye meldingene og avgjør hvilke som skal oversendes til avdelingene for videre oppfølging.

En del meldinger blir raskt sortert ut, 42,9 prosent av varslene ble kategorisert som «ingen inspeksjon – ingen videre oppfølging nå»: «Noen gjelder ikke vårt forvaltningsområde, for eksempel hunder som bråker eller virker truende på folk. Slike forhold kan meldes til politiet. En del varsler har for dårlig beskrivelse av hvor dyrene er, så vi ikke finner dyreholdet. Mange varsler gjelder forhold som ikke er i strid med dyrevelferdsloven, for eksempel hester som går ute i snøen uten dekken», skriver Mattilsynet.

 

Saken fortsetter under annonsen

Ledige stillinger – Mat og Marked jobb