Saksordfører Kårstein Eidem Løvaas (H) bekrefter at næringskomiteen behandler stortingsmeldingen «Daglegvare og konkurranse - kampen om kundane» først neste år.

Terje Pedersen / NTB og stortinget.no

Utsetter dagligvaremeldingen til slutten av januar

Publisert: 14. desember 2020 kl 12.50
Oppdatert: 21. desember 2020 kl 09.54

– Vi har ikke formelt vedtatt avgivelsesdato for innstillingen, men den blir etter alt å dømme 21. januar, sier Høyres Kårstein Eidem Løvaas til Matindustrien.

OPPDATERING: 21. januar er bekreftet som frist. Foreløpig dato for plenumsbehandling i Stortinget er 2. februar 2021.

Han er saksordfører i næringskomiteen for stortingsmeldingen «Daglegvare og konkurranse - kampen om kundane», som etter planen skulle vært avgitt før jul.

Omfattende felt

Kårstein Eidem Løvaas viser til «mange og gode diskusjoner om de ulike tiltakene».

– Dette er et så omfattende felt, og gitt en spesielt travel innspurt med statsbudsjettet, fokus på Brexit og ønsket om bredest mulige flertall for eventuelle tiltak, så ble vi enige om at det var fornuftig å ikke rushe denne gjennom rett før jul.

Mange stridsspørsmål

Saken fortsetter under annonsen

Næringsminister Iselin Nybø (V) la blant annet vekt på et sentralt spørsmål for næringsmiddelindustrien da hun presenterte meldingen i juni: Er det reell tilgang til grossisttjenester for nye aktører, og er det behov for at tilgangen blir regulert?

Andre tiltak som næringskomiteen skal ta stilling til, er krav om begrunnelse fra leverandører som opererer med store forskjeller i innkjøpspriser. I tillegg foreslår meldingen tiltak som skal lette tilgangen til attraktive butikklokaler.

Dagligvarebransjen omsatte i 2019 for over 178 milliarder kroner. Tidlig i november var det åpen høring om meldingen i Stortinget.

Der tok forbundsleder Anne Berit Aker Hansen i NNN blant annet til orde for at Stortinget må regulerer den vertikale integrasjonen slik at dagligvarekjedene ikke får mulighet til å eie hele verdikjeden.

Dagligvareleverandørenes forening har foreslått tre ulike tiltak:

  • Legge til rette for lik tilgang til distribusjon på transparente, like og konkurransedyktige vilkår

  • Åpne for at nye aktører kan konkurrere om å tilby distribusjonstjenester

  • Leverandørene må gis reell frihet til valg av distribusjonstjenester uavhengig av forhandling om listing av varer

Flere politikere har også tatt til orde for et forbud mot kjedenes egne merkevarer, gjerne forkortet EMV. 

Saken fortsetter under annonsen

Nortura er blant de store leverandørene som er bekymret for utviklingen innen EMV:

– Vi kan ikke leve med denne utviklingen, sier Nortura-direktør Kjell S. Rakkenes om konkurransen med dagligvarekjedenes egne merkevarer.

Sigurd Birkeland er leder av prosjekt dagligvare i Konkurransetilsynet. Han advarer mot et slikt forbud:

«Forbud mot egne merkevarer i dagligvarehandelen er et inngripende forslag som sannsynligvis vil ramme norske forbrukere gjennom dårligere utvalg og høyere priser», skriver han i en kronikk.

LES MER | Geir Pollestad (Sp): – Kjedenes makt er problemet

Disse sitter i næringskomiteen

Næringskomiteen på Stortinget skulle etter planen avgi sin innstilling senest 15. desember med stortingsbehandling 5. januar. Nå kommer innstillingen trolig først 21. januar 2021. Disse sitter i næringskomiteen:

  • Høyre (4): Margunn Ebbesen, Guro Angell Gimse, Kårstein Eidem Løvaas (saksordfører for dagligvaremeldingen) og Tom-Christer Nilsen

  • Arbeiderpartiet (4): Terje Aasland, Åsunn Lyngedal, Cecilie Myrseth og Nils Kristen Sandtrøen

  • Fremskrittspartiet (2): Morten Ørsal Johansen og Bengt Rune Strifeldt

  • Senterpartiet (2): Geir Pollestad (leder komiteen) og Geir Adelsten Iversen

  • Sosialistisk Venstreparti (1): Torgeir Knag Fylkesnes

  • Kristelig Folkeparti (1): Steinar Reiten

  • Venstre (1): André Skjelstad

Kilde: stortinget.no

 

Saken fortsetter under annonsen

Ledige stillinger – Mat og Marked jobb