Anita Krohn Traaseth har ledet Grøntutvalget. 

 

Foto

Martin Skulstad, Rethink Studio

Grøntutvalget vil ha 75 prosent vekst innen 2035

Publisert: 27. mars 2020 kl 13.48
Oppdatert: 30. mars 2020 kl 09.08

– Vi leverer rapporten i en tid som er svært krevende for landet, også for grøntnæringen, sier utvalgsleder Anita Krohn Traaseth.

– Et helt utenkelig scenario slo inn midt i sluttfasen av utvalgsarbeidet, og sektoren har naturlig nok et helt annen fokus nå enn hvordan skape vekst og innovasjon. Men en dag skal vi over i en mer normal hverdag, og da blir det viktig å fortsette arbeidet med å realisere felles vekstambisjoner for næringen.

Ambisjonen har vært å enes om et sett av strategiske anbefalinger for hele næringen

Halvparten norsk

Utvalgets ambisjon for totalmarkedet fram mot 2035 er «fem om dagen», som det eksisterende myndighetsmålet om fem porsjoner grønnsaker, frukt og bær per dag. Overført på hele sektoren gir dette en vekstambisjon på 75 prosent.

Samtidig følger det av mandatet at norskandelen skal vokse. Utvalget mener at en vekstambisjon for norskandelen skal være 50 prosents økning.

LES MER | Her kan du lese hele rapporten fra «rådgivende utvalg for innovasjon, vekst og økt norskandel i grøntsektoren»

Saken fortsetter under annonsen

Utvalget har konkludert med at hverken en vekst i totalmarkedet eller en vekst i norskandel vil komme av seg selv. Kjernepunktet er at veksten i norskandelen må skapes gjennom etterspørselsdrevet innovasjon og mangfold i tilbudet, basert på innsikt i hva norske forbrukere ønsker nå og i framtiden.

Utvalget har hatt medlemmer fra Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, samt aktører i verdikjeden og virkemiddelapparatet.

Til partene i jordbruksoppgjøret

 «Rapport fra rådgivende utvalg for innovasjon, vekst og økt norskandel i grøntsektoren» er nå overlevert digitalt til partene i jordbruksoppgjøret.

Mandatet for utvalget har vært å tegne et langsiktig og overordnet bilde av de muligheter og barrierer grøntsektoren som helhet står overfor.

– Ambisjonen har vært å enes om et sett av strategiske anbefalinger for hele næringen, snarere enn en detaljert bruttoliste med kortsiktige tiltak. Jeg håper og tror at arbeidet vil danne grunnlag for svært viktige diskusjoner om grøntsektorens fremtid når tiden er inne for det, sier Anita Krohn Traaseth, som takker sekretariatet og utvalgets medlemmer for aktiv deltagelse for å ferdigstille rapporten i en krevende tid.

Seks anbefalinger

Utvalget har valgt å gi seks langsiktige anbefalinger som i et 15-årsperspektiv skal resultere i et retningsskifte med vekst både i grøntmarkedet som helhet, og økt etterspørsel etter norskproduserte varer.

1. Øke etterspørsel hos forbrukere og i de ulike markedskanalene: Utvalget foreslår tiltak for å øke etterspørselen etter norske grønnsaker, frukt, bær, poteter, planteskole- og prydplanter hos forbrukerne og i markedskanalene.

2. Utnytte den mulige innkjøpskraften i offentlig sektor: Utvalget mener at det offentlige må gå foran, og foreslår tiltak for å øke norskandelen av grønnsaker, frukt, bær, poteter, planteskole- og prydplanter i offentlige innkjøp.

3. Løfte fram bærekraft som tydelig konkurransefortrinn: Utvalget foreslår at det settes konkrete mål for bærekraft, at bærekraftskompetansen styrkes og det settes inn tiltak for å videreføre den gode statusen for plantehelse.

4. Styrke produsentøkonomi og rekruttering: Utvalget foreslår risikoavlastende tiltak og revitalisering av gartnerutdanningen.

5. Øke kvalitet, styrke produktutvikling og utvide sesonger: Utvalget foreslår tiltak for utvidet sesong, og forbedret kvalitet, lagerkapasitet og produktutvikling for norske grøntprodukter.

6. Samordne strategisk satsing på forskning og innovasjon: Utvalget foreslår tiltak for samordning av næringens innsats innen forskning og innovasjon, prioriterte områder for forskning og innovasjon og rekruttering av nøkkelkompetanse.

Kilde: Grønutvalget

Saken fortsetter under annonsen

 

Ledige stillinger – Mat og Marked jobb