Tine forbedret har forbedret driftsresultat kraftig hittil i år. 

Foto

Tine SA

Endret forbruksmønster løfter Tine

Publisert: 6. oktober 2020 kl 09.22
Oppdatert: 6. oktober 2020 kl 09.29

Et endret forbruksmønster grunnet pandemien og kostnadsreduksjoner, ga resultatløft for Tine Gruppa i perioden fra mai til august, skriver selskapet i en pressemelding.

Foto

Her er nøkkeltallene for andre tertial og hittil i år. Illustrasjon fra Tines tertialrapport.

 

I tillegg påvirket lave energipriser, en mer balansert melkeinngang - og økt iskremsalg driftsresultatet positivt mot samme periode i fjor.

Mange engangseffekter

– Det er gledelig å se at det harde arbeidet som er gjort helt fra gård til butikk viser seg i resultatet vårt. Det er likevel viktig at både vi og omverdenen forstår at jobben ikke er gjort og at eierne våre fortsatt står under et hardt press. En stor del av grunnen til det hyggelige resultatet vi presenterer i dag er engangseffekter og faktorer vi ikke kan regne med at blir med oss videre. Dette understreker behovet for å ikke bare lykkes kortsiktig, men også med våre langsiktige utfordringer, sier konsernsjef Gunnar Hovland, i en kommentar til resultatet.

Sterk koronapåvirkning

Salgsinntektene for Tine Gruppa i andre tertial var 8.012 millioner kroner, en vekst på 1,6 prosent sammenlignet med andre tertial 2019. Salgsinntektene hittil i år er 1,7 prosent over samme periode i fjor.

Saken fortsetter under annonsen

Virksomhetsområdene Meieri Norge og Annen virksomhet hadde vekst i salgsinntekter i andre tertial, mens Meieri internasjonalt hadde nedgang. Koronakrisen påvirket samtlige av Tine Gruppas virksomhetsområder også i andre tertial.

Et endret forbruks- og feriemønster med økt hjemmekonsum ga salgsvekst innen dagligvare, mens pandemien fortsatt påvirker storhusholdningskanalen (hoteller, restauranter etc.) negativt.

Sterk vekst for ost

Situasjonen ga en betydelig vekst innenfor husholdningsprodukter som melk, ost og yoghurt – hvor kategorien ost opplevde en volumvekst på 16,5 prosent sammenlignet med samme tertial i fjor. For kategorien søtmelk og yoghurt var volumveksten på henholdsvis 9,1 og 8 prosent.

Hittil i år er driftsresultatet 1.486 millioner kroner, 555 millioner kroner bedre enn tilsvarende periode i fjor. Resultatutviklingen preges blant annet av høye engangseffekter i første tertial, hovedsakelig gevinst fra salg av gammelt anlegg i Bergen.

Effektiviseringsarbeidet fortsetter

Tine jobber kontinuerlig med forbedringer på både drifts- og organisasjonsområdet. I andre tertial 2020 var det forbedringseffekter i driften på 135 millioner kroner sammenlignet med samme periode i 2019. Effektene knytter seg til drifts- og prosessforbedringer samt innkjøps-effekter.

Saken fortsetter under annonsen

 

Ledige stillinger – Mat og Marked jobb