Tine SA er tildelt 595.000 kroner for å se nærmere på melkeprognoser med data fra melkeroboter. 

 
Foto

iStock

10 millioner til ny forskning

Publisert: 13. november 2020 kl 14.37
Oppdatert: 13. november 2020 kl 14.37

Styrene for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA) har prioritert prosjekter innen bioøkonomi, klima, miljø, plantehelse, produktutvikling og ressursgrunnlag. De fleste prosjektene skal være ferdige i løpet av 2022.

Forskingsmidlene finansierer forsking og innovasjon i hele verdikjeden fra primærledd til industri- og forbrukerleddet. Prosjektene skal dekke viktige kunnskapsbehov og ha god brukermedvirkning, heter det i pressemeldingen fra Landbruks- og matdepartementet.

Disse har fått penger:

Nibio

  • Hvordan øke verdien av nedklassifisert ull og øke andelen 1. klasses ull? (600.000)

  • Plantevekst – Planteskoler: Struktur, samarbeid og innovasjon (439. 000)

  • Sjokoladeflekk i åkerbønne – sjukdomsorganismer og risiko for fungicidresistens (600.000)

  • Nye mulighetsrom for planteproduksjon i kornområdene – utprøving av nye arter som er aktuelle i et økt plantebasert kosthold (600.000)

  • Presisjonsteknologi innen engfornyelse og gjødsling, Press & Go (600.000)

  • Mobilisering av arealer som bidrag til å møte bioøkonomiens forventede framtidige ressursbehov – geografiske analyser av jordbruksareal ute av drift (599.250)

  • Driftsopplegg og lønnsomhet i melke- og kjøttproduksjon på bevaringsverdige storferaser (600.000)

  • Promelk: Konkurransetiltak i norsk meierisektor, hva er problemet? (300.000)

Tine SA: Melkeprognoser basert på data fra melkeroboter (595.000)

Ruralis: Grunnlag for en bærekraftig norsk fôrproduksjon til havbruk og husdyr i jordbruket (450.000)

Saken fortsetter under annonsen

Norsk sau og geit: Bruk av mobile klimakamre for beregning av metanutslipp fra sau og geit (600.000)

Sintef Energi AS: Energieffektiv klimakontroll for økt produktivitet i norske veksthus (600.000)

Norsøk: Driftsform og tetthet av pollinerende insekter i bringebærproduksjon (600.000)

NLR Viken: Kostnadseffektive tiltak mot rognebærmøll ved integrerte bekjempingsmetoder (IPV) og økologisk dyrking (600.000)

NLR: Problemugrasene svartsøtvier og begersøtvier – økt kunnskap om biologi, omfang og integrerte bekjempingsmetoder (600.000)

NMBU: Undersøkelser av norske hvetetyper – mulighet for bedre utnyttelse og innovative produkter for personer med hveteintoleranse (575.000)

Njøs frukt- og bærsenter AS: Juice- og sidereplesorter for et framtidig klima (600.000)

Saken fortsetter under annonsen

Norgesfôr AS: Utprøving av ny fremtidig proteinråvare (melbillelarver) i fôr til kyllinger (457.400)

 

 

 

Ledige stillinger – Mat og Marked jobb