Cirka en tredel av verdens kornproduksjon brukes til å fôre dyr og fisk. Ifølge forskning kan 10 prosent av dette i stedet bli menneskemat dersom man gjør noen grep med matproduksjonen. Bildet er tatt i september i år ved Ask i Gjerdrum. Arkivfoto: Stian Lysberg Solum / NTB
Foto

Cirka en tredel av verdens kornproduksjon brukes til å fôre dyr og fisk. Ifølge forskning kan 10 prosent av dette i stedet bli menneskemat dersom man gjør noen grep med matproduksjonen. Bildet er tatt i september i år ved Ask i Gjerdrum. Arkivfoto: Stian Lysberg Solum / NTB

Dyrefôr kan bli mat til mennesker

Publisert: 10. oktober 2022 kl 08.59
Oppdatert: 10. oktober 2022 kl 10.11

­Rundt en tredel av all kornproduksjon i verden brukes til fôring av dyr som igjen blir til menneskemat.

– Det er behov for å gjøre endringer til en sirkulær økonomi og mer effektiv ressursbruk. En måte er å gjøre noen restprodukter om til dyrefôr slik at vi mennesker kan spise mer av det som i dag blir til dyrefôr, sier forsker Max Troell fra Beijerinstitutet ved Stockholms universitet.

Han er en av forfatterne bak en svensk og finsk studie som er publisert i tidsskriftet Nature Food. Forskerne konkluderer med at gjennom endringer i hvordan husdyr og fisk fôres, kan maten brukes til flere.

Rester kan bli fôr

Forskerne har samlet inn data fra hele verden og analysert strømmen av mat og fôr globalt. De har også tatt hensyn til ulike restprodukter som oppstår i produksjonen og laget modeller for å se hvordan matproduksjonen kan optimaliseres blant annet ved å se på om dyr kan få annen mat enn den de får i dag.

Eksempler på ting som kan brukes bedre, er restprodukter fra produksjon av korn, oljefrø, sukker, frukt, men også rester fra bryggerier og animalsk produksjon.

Millioner trues av sult

Saken fortsetter under annonsen

– Millioner av mennesker i verden står i dag i fare for å sulte eller er underernært. Fra et globalt ressursforvaltningsperspektiv er det mye vi kan gjøre annerledes og bedre, sier forskeren.

Ifølge FNs matprogram er 276 millioner mennesker truet av sult og matmangel. Antallet er blitt flerdoblet de siste årene på grunn av klimakrisen, koronapandemien og nå krigen i Ukraina, som har ført til matmangel flere steder, ifølge FN.

Med de foreslåtte endringene kan opptil en firedel av den totale globale kornproduksjonen og 17 millioner tonn fisk omdirigeres fra dyrefôr til menneskemat, ifølge forskerne.

Mulighet for sirkulær økonomi

Troell påpeker at det ikke blir lett å endre og at det trengs mer kunnskap om tema.

– Denne kartleggingen øker vår forståelse for hvordan vi kan styre mot en sirkulær økonomi. Vi må imidlertid vite mer om hvilke avveininger en produksjonsendring gir, for eksempel miljøbelastningen og hvordan dyrevelferden kan påvirkes, sier han.

(©NTB)

Saken fortsetter under annonsen

 

Ledige stillinger – Mat og Marked jobb