Grønnsaker og frukt

Landbruks- og matminister Geir Pollestad vil at næringen øker produksjonen av frukt og grønt her hjemme. Hensikten er blant annet å få flere til å spise sunt. Foto: Torbjørn Tandberg

Pollestad vil at det produseres mer frukt og grønt i Norge

Publisert: 24. januar 2024 kl 16.42
Oppdatert: 24. januar 2024 kl 16.57

Landbruks- og matministeren Geir Pollestad (Sp) inviterte nylig frukt- og grøntnæringen til et møte for å høre hvordan produsentene kan levere mer frukt og grønt, for å få opp forbruket av sunne matvarer her til lands.

Målet er todelt, nemlig økt verdiskaping for bonden og bedre tilgang på norsk frukt og grønt for forbrukeren.

Store vekstmuligheter

Frukt- og grøntnæringen har store vekstmuligheter. Oppmerksomheten rundt kosthold og helse gjør at dette er varer som markedet trolig kommer til å etterspørre, er landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp) overbevist om.

Gartnerhallen, Gartnerforbundet, Nordgrønt, Produsentforeningen 1909 og Bama foreslo flere grep som de mente vil kunne bidra til større norsk produksjon og dermed økt andel av norske varer i markedet.

Tiltakene som ble lagt fram, var risikoreduksjon for bøndene, styrking av bondens posisjon i verdikjeden, øremerking av IBU-midler til teknologiutvikling og tydeligere føringer for for at norske varer blir prioritert i offentlige innkjøp.

Ønsker sesongtilpasset tollvern

Saken fortsetter under annonsen

Næringsaktørene sa seg fornøyde meg regjeringens endring av tollvernet, med overgang til prosenttoll for enkelte grøntprodukter, skriver Landbruks- og matdepartementet i en pressemelding.

De framhevet også hvor viktig det er å få forlenget den norske vekstsesongen – både gjennom bedre muligheter og teknologi for lagring av matvarer og gjennom et sterkt og sesongtilpasset tollvern.

De fem produsentene pekte mot markedsbalansen og fremhevet at etterspørselen etter mer norsk frukt og grønt må være på plass før de øker produksjonen, heter det videre i meldingen.

Ledige stillinger – Mat og Marked jobb