Jorunn Sundgot-Borgen er spesialist på ernæring, kosthold, spiseforstyrrelser og vektproblemer. Nå er hun tildelt pris for sin forskning på kvinnehelse.

Jorunn Sundgot-Borgen er spesialist på ernæring, kosthold, spiseforstyrrelser og vektproblemer. Nå er hun tildelt pris for sin forskning på kvinnehelse.

Hedres for forskning på spiseforstyrrelser

Publisert: 27. august 2022 kl 15.00
Oppdatert: 27. august 2022 kl 15.07

­Sundgot-Borgen ble søndag ettermiddag tildelt prisen for sitt viktige forskningsarbeid på blant annet spiseforstyrrelser. Sanitetskvinnene deler ut prisen på 100.000 kroner hvert år, til en forsker eller forskergruppe som har utmerket seg på kvinnehelsefeltet.

«Fremragende forskning»

Professor Jorunn Kaiander Sundgot-Borgen ved Norges Idrettshøyskole får prisen for sitt viktige og mangeårige forskningsarbeid på spiseforstyrrelser, og blant annet menstruasjon, beinhelse og seksuell trakassering. Sanitetskvinnenes sentralstyre vedtar årlig å tildele Kvinnehelseforskningsprisen, som er på 100.000 kroner, til en forsker, forskningsgruppe eller forskningsmiljø som har «utmerket seg ved fremragende forskning» på kvinnehelsefeltet. Det legges også vekt på at kunnskapen er formidlet utad ved deltakelse i samfunnsdebatten.  

Langt engasjement

Sundgot-Borgen har vært engasjert i temaet spiseforstyrrelser i nærmere 40 år. I 1993 avla hun sin doktorgrad på temaet spiseforstyrrelser blant kvinnelige eliteidrettsutøvere ved Norges Idrettshøgskole. Hun så også på mulige utløsende faktorer, og engasjerte seg for å påpeke manglende kompetanse hos ledere og trenere. Hennes innsats var viktig for at problemet med spiseforstyrrelser i idretten ble tatt på alvor og satt på dagsorden.

Samarbeidet om beste behandling

Sundgot-Borgen har siden forsket og veiledet på prosjekter om anoreksi og bulimi/overspisingslidelse, toppidrett, vektregulering og unge idrettsutøvere. Et viktig prosjekt støttet av Sanitetskvinnene har handlet om å finne den beste behandlingen mot spiseforstyrrelser. Det har vakt oppsikt at en kombinasjon av trenings- og kostholdsveiledning viste seg å være mer effektivt enn kognitiv atferdsterapi, som tidligere ble ansett som den beste behandlingen. Det har gitt håp om at flere med spiseforstyrrelser kan få effektiv behandling.  

Saken fortsetter under annonsen

Norske Kvinners Sanitetsforening

  • Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) er en kunnskapsorganisasjon som jobber for mer forskning på kvinners helse, og for at ny kunnskap skal komme pasientene til gode.
  • NKS sine egne forskningsfond gir hvert år mellom 7 og 11 millioner kroner til forskning innen kvinnehelse, barn og unge.

 

Ledige stillinger – Mat og Marked jobb