Mat og marked er Norges ledende fagblad for næringsmiddelindustrien. Vi skriver om produktnyheter, trender, firmanytt og faglige nyvinninger i et opplag på 2 200 seks ganger i året. Bladet går til beslutningstakere innen innkjøp, produktutvikling, produksjon, salg og administrasjon.

Størrelse: 190 x 38mm
Pris: Kr 9 900,-

Størrelse: 215 x 290 + 3mm
Pris: Kr 17 900,-

Størrelse: 430 x 290 + 3mm
Pris: Kr 26 900,-

Størrelse: 215 x 240 + 3mm
Pris: Kr 18 900,-

Størrelse: 173 x 128 + 3mm
Pris: Kr 10 800,-

Størrelse: 82,5 x 262 + 3mm
Pris: Kr 10 800,-

Størrelse: 173 x 64 + 3mm
Pris: Kr 6 700,-

Størrelse: 82,5 x 123 + 3mm
Pris: Kr 6 700,-

Redaksjonell annonsepakke I:
Størrelse: 430 x 290 + 3mm
Pris: Kr 26 900,-
Dobbeltside + saken deles på
vårt nettsted og facebook-side

Redaksjonell annonsepakke II:
Størrelse: 215 x 290 + 3mm
Pris: Kr 18 500,-
Helside + saken deles på vårt
nettsted og facebook-side

Spesifikasjoner

Format: 210 × 297 mm
Utfallende trykk: +3mm
Papirtype: Ubestrøket
Innbinding: Limfrest
Filtyper: PDF, eps, ai
Oppløsning: 300dpi
ICC profil: Uncoated FOGRA29

Annonsørinnhold

Hvis du har nyheter som retter seg mot matindustrien kan du lage en redaksjonell annonse som blir en del av magasinet, merket med «Annonsørinnhold».

Ta kontakt for bilag, ­spesialformater,
innstikk eller andre kombinasjonspakker print/nett

Viktig informasjon

Send filer til oss:
Ferdige filer sendes til henriette@a2media.no med kopi til: mat@matogmarked.no merkes med «publikasjon» og innrykksdato.

Materiellfrist: 14 dager før utgivelsessdato
Avbestillingsfrist: 7 dager før utgivelsessdato

Kontakt oss for annonsering:
Henriette Brattli, tlf: 971 98 747
e-post: henriette@a2media.no

Generelle betingelser:
Mat og marked forbeholder seg retten til å ikke publisere annonser som er åpenbart lovstridige, uriktige, villedende, eller som strider mot moralske normer og etiske krav. Annonser av redaksjonell karakter skal tydelig merkes som annonse. Annonsebestiller er selv ansvarlig for at levert materiell er i henhold til våre tekniske spesifikasjoner. Mat og marked er uten ansvar for feil i materiell mottatt fra annonsør, reklamebyrå eller annen formidler.

Utgivelser 2022

Utgave 01 - 10. februar
Utgave 02 - 11. mars
Utgave 03 - 22. april
Utgave 04 - 03. juni
Utgave 05 - 12. august
Utgave 06 - 16.september
Utgave 07 - 21. oktober
Utgave 08 - 25. november

Utgivelser 2023

Utgave 01 - 9. februar
Utgave 02 - 30. mars
Utgave 03 - 25. mai
Utgave 04 - 31. august
Utgave 05 - 19. oktober
Utgave 06 - 30. november