Norske frukthager

Prosjektene dekker blant annet klimatilpasset plantevern i norske frukthager.

12 millioner til forskning for et mer miljøvennlig jordbruk

Publisert: 12. november 2022 kl 14.12
Oppdatert: 8. desember 2022 kl 09.47

Pengene skal brukes til 20 nye utredninger og forprosjekter som skal gi mer kunnskap om hvordan jordbruket kan gjøres enda mer miljøvennlig. De dekker temaer som klimatiltak i jordbruket og klimatilpasset plantevern i norske frukthager, skriver Landbruks- og matdepartementet på sine nettsider.

Klima skaper utfordringer

– Klimaendringene skaper nye utfordringer for jordbruket. Vi trenger mer kunnskap om hvordan vi kan gjøre jordbruket enda mer bærekraftig, basert på økt utnytting av norske ressurser med fokus på økt selvforsyningsgrad og reduserte klimagassutslipp. Disse prosjektene er viktige steg i den retningen, understreker landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp).

Blant prosjektene er en utredning som skal bidra til oppdatert og utvidet kunnskapsgrunnlag om blant annet klimatiltak i jordbruket som kutter utslipp. Utredningen vil også undersøke om tiltak for utslippsreduksjoner kan svekke muligheten for økt selvforsyning og forbedret matsikkerhet.

Gjelder hele verdikjeden

Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri finansieres gjennom Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) og Forskningsmidlene over jordbruksavtalen (JA).

Saken fortsetter under annonsen

FFL-midlene skal finansiere forskning knyttet til produksjon av nærings- og nytelsesmidler, og fôrkorn til husdyr. I tillegg finansieres FFL-midlene forskningsinstituttet Nofimas strategiske forskningsprogrammer.

JA-midlene avsettes årlig under jordbruksavtalen og midlene dekker behov for forskning og utvikling med hovedvekt på anvendt kunnskap. 

 

Ledige stillinger – Mat og Marked jobb