Utenlandske sesongarbeidere står for mye av jordbærplukkingen på norske jorder. Nå ber Gartnerhallen om krisepakke fra regjeringen. 

Foto

Gorm Kallestad / NTB scanpix

 

Ber om 700 krisemillioner til grøntnæringen

Publisert: 14. mai 2020 kl 14.52
Oppdatert: 18. mai 2020 kl 09.09

– En kraftfull koronapakke med kompenserende tiltak må på plass om vi skal få sesongens avlinger fra jord til bord, sier Elisabeth Morthen, administrerende direktør i Gartnerhallen SA i en pressemelding.

Den norske grøntnæringen står for øyeblikket midt i en krevende situasjon som følge av koronautbruddet.

– Våre anslag viser at redusert produktivitet, lavere produksjon og økte kostnader til blant annet lønn, innkvartering og smittevernmateriell innebærer et samlet potensielt tap for grøntnæringen på nærmere 700 millioner kroner, sier Morthen.

Gartnerhallen, Gartnerforbundet og Nordgrønt, sammen med NHO Mat og Drikke, er i dialog med myndighetene om å finne løsninger.

Produsentene trenger sikkerhet

Kompensasjonsordningen er nødvendig for å opprettholde produksjonsvolumene, samt hindre store tap og eventuelle konkurser i grøntnæringen som følge av koronautbruddet.

– Vi befinner oss i en ekstraordinær og uforutsigbar situasjon. Skal produsentene kunne ta den økte risikoen og produsere frukt, bær, grønnsaker og poteter av høy kvalitet til den norske forbrukeren, er de nødt til å få sikkerhet for at økte kostnader og tapt produksjon kompenseres, sier Katrine Røed Meberg, generalsekretær i Norsk Gartnerforbund.

Saken fortsetter under annonsen

–  Organisasjonene i grøntnæringen jobber intenst sammen med NHO Mat og Drikke for å finne gode løsninger for kompensasjonsordninger som sikrer grøntprodusentene reell risikoavlastning og kostnadskompensasjon, og vil i dialog med departementet drøfte tiltak, sier Meberg.

Tilfreds med regjeringens unntak

Grøntorganisasjonene fikk tidligere i mai gjennomslag for sine gjentatte henvendelser om å slippe sesongarbeidere fra tredjeland inn i landet.

– Dette var en positiv nyhet for grøntnæringen og bidro til å redusere usikkerheten betydelig. Samtidig er det fortsatt praktiske utfordringer knyttet til innreise, søknadsbehandling med mer. Dersom tilgangen til arbeidskraft blir redusert eller forsinket vil kostnadene kunne bli enda høyere enn vi har forutsatt i våre beregninger. Nå er det viktig at UDI legger til rette for at sesongarbeidere faktisk kan komme til Norge raskt, sier Morthen i Gartnerhallen.

Blomster- og prydplanteproduksjonen som står for en verdiskaping på over 1,1 milliarder kroner påvirkes også av koronasituasjonen.

– Vi ber regjeringen om at også de får en kompensasjon for ekstraordinære utgifter grunnet smittebegrensende tiltak for korona. Disse er i en strekt konkurransesituasjon og med ekstra store kostnader er det viktig å ha et sikkerhetsnett hva gjelder risiko, sier Meberg.

Norske grønnsaker, frukt og bær – også i år

Saken fortsetter under annonsen

– Vi registrerer at samfunnet er opptatt av norske råvarer og støtter opp under norsk grøntproduksjon. Jeg tror at de erfaringer vi gjør oss under koronakrisen gjør oss alle mer bevist på betydningen av norsk produksjon og selvforsyning. Ved at regjeringen nå tar de nødvendige grep sikrer vi at vi også i 2020- sesongen kan glede oss over å få norske grøntvarer på bordet. Vi satser nå på at dette vil bli en vinn- vinn situasjon, sier Meberg.

 

 

Ledige stillinger – Mat og Marked jobb